Sandefjord Bredbånd sponser

sponser 1920x500 turkis
sponser 1200x700 turkis

I flere år har Sandefjord Bredbånd støttet opp lokal idrett, kultur og organisasjoner, og nå ønsker vi å nå ut og gi til enda flere! Vi har derfor utviklet "Sandefjord Bredbånd sponser" hvor vi ønsker å støtte opp i form av sponsormidler fra Sandefjord Bredbånd.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Sandefjord* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Sandefjord Bredbånd.

Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Vi har to søknadsperioder i året. Første søknadsfrist for tildeling av sponsormidler i 2021, var 5. april 2021.

*) Gamle Sandefjord, poststed Sandefjord. Sandefjord Bredbånd ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekke vårt geografiske nedslagsfelt.

band 1200x700
SFJBB Logo_komprimert__Farger_m_altibox