Sandefjord Bredbånd sponser

sponser 1920x500 turkis
sponser 1200x700 turkis

I flere år har Sandefjord Bredbånd støttet opp lokal idrett, kultur og organisasjoner, og i 2020 ønsker vi å nå ut til enda flere! Vi har derfor utviklet "Sandefjord Bredbånd sponser" hvor vi ønsker å støtte opp i form av sponsormidler fra Sandefjord Bredbånd.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Sandefjord* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Sandefjord Bredbånd.

Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Siden “Sandefjord Bredbånd sponser” lanseres først i 2020, vil det bli utdelt sponsormidler én gang i 2020. Intensjon er å åpne for to søknadsperioder per år.

Søknadsfrist for tildeling av sponsormidler i 2020, er 1. desember 2020.

*) Gamle Sandefjord, poststed Sandefjord. Sandefjord Bredbånd ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekke vårt geografiske nedslagsfelt.

band 1200x700

Søknadsprosessen

 1. Fyll inn søknadskjema innen 1. desember 2020.
 2. Søkere publiseres fortløpende.
 3. Publikum kan stemme frem sin favoritt 7. - 31. desember 2020.
 4. De tre søkerne med flest stemmer mottar sponsormidler på inntil kr 10.000,-.

Wildcards

En satt jury fra Sandefjord Bredbånd vil dele ut sponsormidler til ytterligere tre søkere. Juryen består av:

 • Anton Hagberg, Daglig leder, Sandefjord Bredbånd
 • Claus Fevang Vidum, Salgs- og markedssjef, Sandefjord Bredbånd
 • Gina Olsen, Salgs- og markedskoordinator, Sandefjord Bredbånd

Betingelser

 • Søknad må:
  • leveres innen fristen.
  • fylles ut i sin helhet. Se søknadsskjema.
  • gjelde sponsormidler som skal brukes til pågående eller fremtidig aktivitet/formål.
 • Sandefjord Bredbånd står fritt til å bruke innhold fra søknaden til å kommunisere på Sandefjord Bredbånds nettsider, sosiale og lokale medier.
 • Sandefjord Bredbånd forbeholder seg retten til å endre søknadskriteriene.
 • Dersom godkjente sponsormidler ikke benyttes iht. angitt formål innen 12 måneder fra godkjent søknad, forbeholder Sandefjord Bredbånd seg retten til å ikke utbetale sponsormidlene.
 • Sandefjord Bredbånd krever at det kan fremvises faktura som underlag som bevis for at de mottatte sponsormidlene er benyttet til det søkte formålet.
 • Sponsormidler utbetales kun etter at formålet er gjennomført mot fremvisning av faktura som underlag.
Sandefjord Bredbånd sponser ikke
 • Enkeltpersoner
 • Religiøse organisasjoner
 • Politiske organisasjoner
 • Russebusser
 • Reiser
 • Pengegaver
 • Prosjekt/aktiviteter som allerede er utført/ferigsstilt
 • Drift av klubb/forening/lag

Personvernerklæring for Sandefjord Bredbånd AS

I forbindelse med sponsorsøknaden, lagres personopplysninger. Disse opplysningene behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer om bruk av innsendte personopplysninger. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til Altibox. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din sponsorsøknad lagres i vårt aktive kunderegister i 30 dager.