Sandefjord Bredbånd sponser

logo
sponser 1200x700 turkis

Søk om sponsormidler

Sandefjord Bredbånd leverer fremtidsrettede produkter og tjenester til Sandefjords befolkning. Som lokal leverandør heier vi på alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter, som bidrar til fellesskapet og gjøre det godt å leve i fjor’n. Via vårt sponsorat Sandefjord Bredbånd sponser, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til de du mener fortjener det.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Sandefjord* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Sandefjord Bredbånd.

Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Vi har to søknadsperioder i året. Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

*) Gamle Sandefjord, poststed Sandefjord. Sandefjord Bredbånd ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekke vårt geografiske nedslagsfelt.

GØIF_gutt_400x272

Gjennom idrett og felleskap kobler vi på innbyggerne!

Søk om sponsormidler

Sandefjord Bredbånd leverer fremtidsrettede produkter og tjenester til Sandefjords befolkning. Som lokal leverandør heier vi på alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter, som bidrar til fellesskapet og gjøre det godt å leve i fjor’n. Via vårt sponsorat Sandefjord Bredbånd sponser, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til de du mener fortjener det.

Hvem kan søke?

Alle lokale idrettslag, organisasjoner og kulturaktiviteter i Sandefjord* som stimulerer til aktivitet og/eller som er til glede for mange i nærmiljøet kan søke om sponsormidler på inntil kr 10.000,- fra Sandefjord Bredbånd.

Sponsormidler det søkes om, må være knyttet til pågående eller fremtidig prosjekt, aktivitet osv. Sponsormidler deles ikke ut til allerede gjennomførte prosjekter/aktiviteter osv., eller til drift av klubb/forening. Sponsormidlene må benyttes innen 12 måneder fra innvilget søknad.

Vi har to søknadsperioder i året. Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

*) Gamle Sandefjord, poststed Sandefjord. Sandefjord Bredbånd ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og dekke vårt geografiske nedslagsfelt.

GØIF_248x400

Gjennom idrett og felleskap
kobler vi på innbyggerne!

Søknadsprosessen

Søknadsskjema fylles ut innen 1. april 2023. Søkere som tildeles sponsormidler kontaktes i slutten av april 2023.

Betingelser

 • Søknad må:
  • leveres innen fristen.
  • fylles ut i sin helhet. Se søknadsskjema.
  • gjelde sponsormidler som skal brukes til pågående eller fremtidig aktivitet/formål.
 • Sandefjord Bredbånd står fritt til å bruke innhold fra søknaden til å kommunisere på Sandefjord Bredbånds nettsider, sosiale og lokale medier.
 • Sandefjord Bredbånd forbeholder seg retten til å endre søknadskriteriene.
 • Dersom godkjente sponsormidler ikke benyttes iht. angitt formål innen 12 måneder fra godkjent søknad, forbeholder Sandefjord Bredbånd seg retten til å ikke utbetale sponsormidlene.
 • Sandefjord Bredbånd krever at det kan fremvises faktura som underlag som bevis for at de mottatte sponsormidlene er benyttet til det søkte formålet.
 • Sponsormidler utbetales kun etter at formålet er gjennomført mot fremvisning av faktura som underlag.
Sandefjord Bredbånd sponser ikke
 • Enkeltpersoner
 • Religiøse organisasjoner
 • Politiske organisasjoner
 • Russebusser
 • Reiser
 • Pengegaver
 • Prosjekt/aktiviteter som allerede er utført
 • Drift av klubb/forening/lag
SFJBB Logo_komprimert__Farger_m_altibox